Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

22. desember 2020

22.12.2020 57 min

Andelen minoritetsspråklige elever er over 90 prosent på ni av barneskolene i hovedstaden. Har Norge et integreringsproblem, spør Manifest Media i dagens Debatt i P2. Og skyldes segregering at etniske grupper ønske å klumpe seg sam-men, eller ligger årsaken like mye i skole- og boligpolitikken?

Medvirkende

Medvirkende:
Heidi Nordby Lunde H
Medvirkende:
Ida Wangberg, forfatter av Skolevalget
Medvirkende:
Marian Hussein SV
Medvirkende:
Shazia Majid, forfatter av Ut av skyggene. Den lange veien mot likestilling for innvandrerkvinner
Produsent:
Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Magnus Engen Marsdal, leder Manifest Tankesmie