Dagsnytt 18

Daglig nyhetsmagasin

16. oktober 2014

16.10.2014 59 min

Regjeringen fyller ett år og markerer dagen med slottsmiddag - men de har lite å feire, mener opposisjonen. Vorspielet tar de uansett i Dagsnytt 18. Høyesterett har innvilget prøveløslatelse til tre forvaringsdømte etter utholdt minstetid. Riksadvokaten er kritisk til denne prakisen. Kjell Alrich Schumann og to andre forvaringsdømte blir prøveløslatt etter sonet minstetid. Det innvilget Høyesterett i dag, Riksadvokaten er kritisk. Skarp kritikk av amerikanske helsemyndigheter for at de ikke har tatt ebola-trusselen alvorlig nok. Hva med norske helsemyndigheter, spør vi og får svar fra helsedirektøren. Dette er torsdagsutgaven av Dagsnytt 18 der vi også skal få en innføring i de nye reglene for bruk av skattelistene.

Medvirkende

Gjest:
Hogne Vik
Produsent:
Berit Ytrehus