Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Amerikanske medier - hvem snakker sant?

14.11.2022 1 t 5 min

Amerikanske medier har gått fra å være underholdning, til lagsport og nå krig. Det er også svært gode penger å tjene på å splitte folket. Har de amerikanske medievaktbikkjene som skal støtte demokratiet dreti på draget? Forfatter Hilde Restad og programleder Eirik Bergersen snakker om mekanismene bak det ustabile virkelighetsmaskineriet.