Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Ambulansearbeider Sander i Ukraina

26.12.2022 54 min

Mens noen kjemper for å overleve matorgier og forstyrringer av privatlivets freder, er det andre som velger å risikere eget liv for å hjelpe trengende. Vi har snakket med Sander Sørsveen Trelvik på 21 år som jobber som frivillig ambulansearbeider i Ukraina.