Studio 2

Kultur og aktualitet rett i lomma? Zofia Paszkiewicz, Kristian Bendiksen og Einar Lie Slangsvold gir deg det beste fra Studio 2.

Jevne demokratiske valg er ikke så tilfeldig

18.05.2022 13 min

Skyldes jevne demokratiske valg tilfeldigheter, eller er det andre årsaker til knappe valgresultater? Vi har fått med oss valgforsker Bernt Aardal fra Universitetet og ekspert på politisk psykologi Tor Gaute Syrstad, begge fra Universitetet i Oslo for å få noen svar.