Sommer og vinter i P2

Utvalgte gjester forteller personlige historier og spiller musikken de mener hører med.

14.07.2016 Ellisiv Lindkvist - Sommer i P2

14.07.2016 · 29 min

Forfatter Ellisiv Lindkvist vokste opp i Troms og forteller om romantisering av både bygda og byen, om foreldrenes klassereise og om sin feministiske oppvåkning. Hun røper også sin fortid i bandet Poetmos, der folk på gata i Tromsø ble vitne til poetiske framførelser.