Sommer og vinter i P2

Utvalgte gjester forteller personlige historier og spiller musikken de mener hører med.

18.07.2016 Sommer i P2 - Iver Kleive

18.07.2016 · 24 min

Iver Kleive er organist og musiker. I Sommer i P2 forteller han om sin egen veg inn i musikken, om forbilder og inspirasjonskilder. I dag spiller han i kirker og konsertsaler over hele Europa, men det hele startet i Grenlandsområdet..