Trygve Lie

Trygve Lie er fattiggutten fra Grorud som ble landets yngste justisminister, Norges første Forsyningsminister og deretter utenriksminister i Nygaardsvolds London -regjering. I 1946 ble han valgt til FNs første generalsekretær. Historien om Trygve Lie er historien om Askeladden i norsk politisk historie.

Trygve Lie del 2

12.09.2016 52 min

FN skulle sikre varig fred og rettferdighet i verden etter historiens største menneskeskapte katastrofe, den annen verdenskrig. Som verdens fremste tillitsmann tronet Trygve Lie på toppen av de Forente Nasjoner. Han skulle representere alle nasjoners interesser, men da Palestina skulle deles tok han sionistens parti.