Trygve Lie

Trygve Lie er fattiggutten fra Grorud som ble landets yngste justisminister, Norges første Forsyningsminister og deretter utenriksminister i Nygaardsvolds London -regjering. I 1946 ble han valgt til FNs første generalsekretær. Historien om Trygve Lie er historien om Askeladden i norsk politisk historie.

Trygve Lie del 3

12.09.2016 50 min

Da Trygve Lie ble valgt til generalsekretær ble han av enkelte oppfattet som Moskvas mann. Lie så på seg selv som en brobygger mellom Øst og Vest, men med Korea-krigen i juni 1950 forandret bildet seg totalt. Moskva ville ikke lenger ha noe med Trygve Lie å gjøre hverken som person eller som generalsekretær. Han ble boikottet og frosset ut. Handlingsmannen Trygve Lie følt seg lammet.