Hvalkrigen

Verden reagerte med sjokk og avsky da Norge gjenopptok hvalfangst på 90-tallet. Hvorfor ble det så viktig for oss å jakte hval, når alle var imot det?

Klar til å skyte - Hvalkrigen (2:2)

05.10.2023 43 min

Drama, sabotasje og kollisjoner langs kysten – kampen om hvalen blir farligere.