Hvalkrigen

Verden reagerte med sjokk og avsky da Norge gjenopptok hvalfangst på 90-tallet. Hvorfor ble det så viktig for oss å jakte hval, når alle var imot det?

Norge mot verden - Hvalkrigen (1:2)

05.10.2023 38 min

De fleste hvalbestander er utrydningstruede, men Norge vil fortsette å skyte hval. Hvorfor?