Boksringenes herre

Hva gjør du når du har drukket en øl? Brekker av boksringen og sender den til en proteseklinikk i Thailand? Ja, så snill er du faktisk. Eller dum. Første gang publisert i 2019.

Ildsjelene – Boksringenes herre (3:5)

22.01.2024 18 min

Det kommer ringer fra alle kanter til hovedkvartet i en dansk småby. Grete graver videre, og finner ut at sekkene kjøres videre til Tyskland.