Boksringenes herre

Hva gjør du når du har drukket en øl? Brekker av boksringen og sender den til en proteseklinikk i Thailand? Ja, så snill er du faktisk. Eller dum. Første gang publisert i 2019.

Den ordknappe ortopeden – Boksringenes herre (4:5)

22.01.2024 23 min

Noen påstår at ringer har blitt sendt helt til Thailand. Grete reiser til klinikken. Der venter en overlege som sier minst mulig.