Aktivistene

En gruppe unge dyrevernsaktivister starter å ta seg inn i grisefjøs om natta for å filme hvordan dyra har det. De drømmer om å utgjøre en forskjell. Men etter 6 år med ulovlige aksjoner er spørsmålet om det var verd all innsatsen.

Aktivistene (2:3)

14.11.2021 18 min

Dyrevernerne har filmet ulovlig i mange svinefjøs og ser slutten på aksjonene. Men et liknende aktivistprosjekt om griser truer med å ta all oppmerksomheten.