Aktivistene

En gruppe unge dyrevernsaktivister starter å ta seg inn i grisefjøs om natta for å filme hvordan dyra har det. De drømmer om å utgjøre en forskjell. Men etter 6 år med ulovlige aksjoner er spørsmålet om det var verd all innsatsen.

Aktivistene (3:3)

15.11.2021 · 27 min

Etter mye motgang og utsettelser er dyrevernerne klare for å vise fram hva de har funnet. Men de vet ikke noen vil være interessert. Vil 6 år med ulovlige aksjoner være verd innsatsen?