Siste episoder

Debatt i P2: Kloden brenner

09.04.2021 53 min

Lansering av Heikki Eidsvoll Holmås bok «Kloden brenner. Hva må gjøres?» Skal vi nå globale klimamål, holder det ikke å redusere klimagassutslipp, argumenterer Holmås. De må helt bort. Dessuten: I tillegg til egne utslipp, bidrar Norge til mye større globale utslipp gjennom at verden forbrenner olje og gass som vi har hentet opp fra bakken. Men hva skal vi leve av og jobbe med i årene som kommer? Hvordan kan nullutslipp også være rettferdig? Har vi teknologien som skal til, og hvis ja, hvorfor bruker vi den ikke?