Nyhetsmorgen

Møt dagen oppdatert med Nyhetsmorgen! Silje Sande, Ugo Fermariello, Ida Kjøstelsen og Birger Kolsrud Jåsund er programledere for Nyhetsmorgen hver ukedag fra kl 0630 til 0900. Her utdypes de viktigste nyhetssakene med reportasjer og gjester i studio. Du får også Dagsnytt 0730, Politisk kvarter og Kulturnytt i Nyhetsmorgen.

14.09.2022 Nyhetsmorgen

14.09.2022 1 t 29 min

Vi skal til Ukraina. Vår reporter er i de områdene russerne nå har forlatt, og han skal fortelle om sine inntrykk. Mange NAV-brukere sitter faktisk igjen med mindre penger, etter å fått økning i støtten. Energiforetaket Enova, som skal hjelpe oss å slippe ut mindre klimagasser, er faktisk med på å øke energiforbruket vårt. Du skal også få høre hva russere selv nå sier om krigen i Ukraina...