Nyhetsmorgen

Nyhetsmorgen vil ikke publiseres som podkast lenger, men søk opp Nyhetsmorgen på nytt i NRK Radio for å følge radioversjonen!

29.09.2022 Nyhetsmorgen

29.09.2022 1 t 30 min

Skuldingane går begge vegar mellom USA og Russland etter sabotasjen på gassrørleidningen i Austerjsøen. Regjeringen tar noen grep for å få bedriftene til å kjøpe strøm til fastpris, men en analytiker vi har snakket med tviler på om det vil nytte. Gamle tre gjer god nytte - for insekter og mennesker - men det vil koste å ikkje hugge dem! Men det kan lønne seg også! I studio: Ugo Fermariello og Katrine Nybø