Nyhetsmorgen

Møt dagen oppdatert med Nyhetsmorgen! Silje Sande, Ugo Fermariello, Ida Kjøstelsen og Birger Kolsrud Jåsund er programledere for Nyhetsmorgen hver ukedag fra kl 0630 til 0900. Her utdypes de viktigste nyhetssakene med reportasjer og gjester i studio. Du får også Dagsnytt 0730, Politisk kvarter og Kulturnytt i Nyhetsmorgen.

29.09.2022 Nyhetsmorgen

29.09.2022 1 t 30 min

Skuldingane går begge vegar mellom USA og Russland etter sabotasjen på gassrørleidningen i Austerjsøen. Regjeringen tar noen grep for å få bedriftene til å kjøpe strøm til fastpris, men en analytiker vi har snakket med tviler på om det vil nytte. Gamle tre gjer god nytte - for insekter og mennesker - men det vil koste å ikkje hugge dem! Men det kan lønne seg også! I studio: Ugo Fermariello og Katrine Nybø