Kurer

Interesserer du deg for medienes historie, nåtid og framtid? Da er Kurer programmet for deg. Hvordan påvirker mediene oss? Og hva skjer med demokratiet i en digital mediehverdag? Dette er sentrale temaer i Kurer.

Kurer 540: Minoriteter i media

14.12.2018 · 24 min

Ser vi mer av det samiske i norske medier, eller har sosiale medier vært med å løfte det bedre fram? NRK Drama fortalte nylig at de planlegger en samisk dramaserie og håper at det kan øke kunnskapen om den samiske befolkninga i Norge. Medier har en unik mulighet til å bidra som brobygger mener en som forsker på urfolks representasjon i medier. Hvis de unngår og bygge under gamle fordommer og stereotyper.

Mer informasjon

Tilgjengelig fra:
14. desember 2018 kl. 13:30
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Lengde:
24 min