Ekko

Bli litt smartere! Vi gir deg historier fra norsk virkelighet, slik at du forstår mer av de store sammenhengene her i landet.

Flere får hormoner for endring av kjønn: problem?

28.02.2018 29 min

Fleire unge får hormon for endring av kjønnsidentitet Talet på unge som ønskjer å endre seg frå han til henne og omvendt, har eksplodert dei siste åra, og det har også talet på pasientar som får forskrive kjønnshormon av fastlegen sin. Nokon kallar det cowboytilstandar. Når er det rett å gi unge kjønnshormon, og kva veit me om eventuelle konsekvensar?