Ekko

Bli litt smartere! Vi gir deg historier fra norsk virkelighet, slik at du forstår mer av de store sammenhengene her i landet.

Hvordan behandle spiseforstyrrelser

28.02.2018 17 min

Korleis behandle eteforstyrringar? Stadig fleire søker hjelp for eteforstyrringar, og ein av dei som kan hjelpe er psykologspesialist Per Johan Isdahl. Han meiner behandlingssystemet må endrast drastisk, så dei som slit med eting slepp å vente lenge på hjelp. Sjølv var han med på å etablere behandlingstilbod på 1980-talet, då talet på anoreksipasientar gjekk kraftig opp. Kva er det i samfunnet som gjer at måltida kan bli eit problem?