Dagsnytt 18

Daglig aktualitets- og debattprogram med det viktigste fra nyhetsbildet. Programledere er Sigrid Sollund og Espen Aas.

Storbanker sliter , strid om togdrift og Russland ønsker å fremstå som farlige.

15.03.2023 58 min

Mer bråk etter at Vy fikk tildelingen av togtilbudet på Østlandet. - Nå vil Høyre at Kontrollkomiteen skal behandle saken. Det kan ikke bo folk på hvert nes, sier lederen av Naturvernforbundet som vil stanse store kraftutbygginger i Finnmark. - og hisser dermed på seg Senterpartiet. NHO er bekymret for de private aktørene i helsevesenet. - hvis en ny pandemi kommer og ingen private er der til å snu seg rundt, hva da? spør NHO-sjefen. Hvem bør få fiske langs kysten i Norge framover? Skal kvotene gå til de små - eller til de store? I studio i kveld Sigrid Sollund.