Dagsnytt 18

Daglig aktualitets- og debattprogram med det viktigste fra nyhetsbildet. Programledere er Sigrid Sollund og Espen Aas.

Nødrett for aksjonister, Kina med fredsforslag og vil kutte eksamen

06.03.2023 59 min

Politisk storm om vindkraftverk på land. - SV vil at det offentlige skal eie møller og turbiner, og ikke utlendinger i skatteparadiser. Fosenaksjonistene bør slippe å betale bøtene under henvisning til nødrett, mener tidligere politimester. - Kravene til nødrett må ligge høyere enn dette, svarer Anine Kierulf Kina er verdens minst troverdige fredsmekler, hevder Aftenposten-kommentator. - Vestens av-visning av fredsinitiativet for Ukraina var lite gjennomtenkt, mener Kinaekspert. Langrenn er verdens mest urettferdige idrett, skriver sportskommentator. Den svensk-norske dominansen kan ødelegge for vår nasjonalidrett. Programleder: Sverre Tor Radøy