Dagsnytt 18

Dagsnytt 18 er P2s populære debatt-program. Her får du høre de viktigste debattene, aktuelle intervjuer og analyser. Dagsnytt 18 sendes direkte på P2 og på NRK2 mandag til fredag kl. 18:00 til 18:59. Programledere er Sigrid Sollund, Fredrik Solvang og Espen Aas.

Fergeopprøret. Forsterkede klimamål. Valg Irland.Menn og 8.mars. Vil gjøre det lettere å skyte ulv. Og mer.

07.02.2020 · 58 min

* Hvis staten ikke blar opp flere penger forblir fergeprisene høye - det er hilsenen fra landets fylker i nord og vest som samler seg til kamp om flere statlige kroner. * Regjeringa skjerper klimamålene fram mot 2030. Hvordan de skal nå dem, har de ikke sagt. * Arbeiderpartiet mener rovviltforliket ikke har senket konfliktnivået og vil gjøre det lettere å skyte ulv. Det gir i hvert fall ikke lavere konflikt i forholdet til Venstre. * Studenter vil la menn stemme ved 8.marskomiteens parolemøter. - 8.mars er en kvinnedag, ikke en likestillingsdag, svarer SU-politiker. * Vi skal også snakke om valget i Irland.