Abels tårn

En serie for deg som liker å nerde på de små og store spørsmålene innen vitenskap

Abels tårn - Hvorfor lever små hunder lenger enn store? /// Big Bang og uendeligheten

21.04.2023 57 min

ABELS TÅRN - Hvorfor levre noen dyrearter lenger enn andre, sånn rent evolusjonsmessig? - Hvordan kan noen (i Abels tårn) virkelig mene at universet er uendelig når det startet med et big bang? - Hvorfor leder alltid småkommuner an i "Alle mot en"? - Hvordan kan mennesket ha utviklet seg fra encellede dyr ved hjelp av mutasjon? - Hva er bølger? - Hvor bor vannkoppeviruset mellom utbrudd? Panelet Jørgen Eriksson Midtbø Ida Torkjellsdatter Storehaug Glenn-Peter Sætre