Verdibørsen

Ideer og dilemmaer som utfordrer og gir deg nye tanker om samfunnet , vår historie og tiden vi lever i.

15. november 2014

15.11.2014 · 55 min

Italia avslutter redningsoperasjonen Mare Nostrum, etter å ha reddet tusener av flyktninger fra drukningsdøden i Middelhavet. Hvordan er det politisk og etisk mulig å avslutte en slik operasjon, når flyktningene bare fortsetter å komme og antallet øker? Dette er tema i Verdibørsen: Italienere flest er lite opplyst om politikk, sier Raffaele Angius. Han er statsviter og jobber med flyktningespørsmål i Norge.Europaminister Vidar Helgesen ønsker å vurdere flyktningemottak i Afrika, for å hindre at folk flykter ut i Middelhavet.Italia avslutter Mare Nostrum. Det kunne ikke norske politikere gjort, sier ekspert på poltisk etikk Raino Malnes Vi spør juristen ; Hva sier folkeretten; er det å lov å avslutte en slik redningsakjson?Fillosofen Giorgio Agamben skriver om Homo Sacer; de vi kan drepe uten å bli straffet for det. Er båtflyktningene Homo Sacer? Verdibørsen tar opp spørsmålet sett fra filosofens, statsviterens, statsrådens og folkerettsjuristens synsvinkel.

Medvirkende

Gjest:
Raffaele Angius
Gjest:
Raino Malnes
Gjest:
Tom Egil Hverven
Gjest:
Vidar Helgesen
Gjest:
Vigdis Vevstad
Programleder:
Olav Njaastad
Programleder:
Aase Cathrine Myrtveit