Veaigesátta

Nordsamisk ettermiddagssending med nyheter.