UHU

I et gammelt hus bor det noen spøkelser, et av dem heter Polter. Han passer på alle spøkelser som bor der, og tar imot nye som kommer. Spøkelseshuset er nemlig siste stoppested før Hermetica, alle spøkelsers paradis. For å komme til Hermetica, må spøkelsene utføre et oppdrag. Av De gyngende seismologer. Med Rune Hekkelstrand. Musikk av Odd Nordstoga og Svenn Erik Kristoffersen.

4. Uhu!

21.09.2001 23 min

Berit Smerit Perit er antagelig verdens største jålespøkelse, men hva er hennes hemmelige oppdrag? Med Rune Hekkelstrand.