Sommer og vinter i P2

1 time med overraskende, interessant og berørende radio. Utvalgte gjester forteller om det som ligger dem nærmest på hjertet og spiller sin favorittmusikk.

Live Glesne Kjølstad

14.07.2020 · 57 min

I vinter sto regissør Live Glesne Kjølstad i Oslo tingrett. Gang på gang ble hun spurt om hvorfor hun hadde hjulpet en papirløs kvinne. I Sommer i P2 forteller hun om hvordan hun endte opp som tiltalt for brudd på utlendingsloven.

Medvirkende

Fotograf:
Robert Rønning
Gjest:
Live Glesne Kjølstad
Produsent:
Karen Brodshaug Sveen