Søster Hat

Den idylliske fasaden hos en familie på Bestum i Oslo lyver. En ung jente må tidlig i livet ta ansvar for at familiens gode rykte bevares. Hørespill for ungdom etter en bok av Knut Meling. Dramatisert av Tor Fretheim. Instruktør: Lise Fjeldstad. Teknisk regi: Jan Erik Hoel. Musikk: «Weaving A Garland» - Jan Garbarek, John Abercrombie, Nana Vasconcelos. Sendt i Ungdomsteatret.

3. Gud hjelpe vår familie

Sesong 1 · 29 min

Ingen i familien vil innrømme smerten bak den pene fasaden. Jeg-personen er redd for at søsteren på 17 år skal overta det tunge ansvaret for familien på Bestum. Med: Gisken Armand (jeg), Janne Kokkin (Cecilie), Paul Ottar Haga (Petter), Andreas Kolstad (legen), m.fl.

Medvirkende

Forfatter:
Knut Meling
Produsent:
Jan Erik Hoel
Regissør:
Lise Fjeldstad
Skuespiller:
Anders Hatlo
Skuespiller:
Andreas Kolstad
Skuespiller:
Bab Christensen
Skuespiller:
Bjørn Skagestad
Skuespiller:
Eli Anne Linnestad
Skuespiller:
Gisken Armand
Skuespiller:
Janne Kokkin
Skuespiller:
Kari Onstad
Skuespiller:
Marianne Krogh
Skuespiller:
Paul Ottar Haga