Ruhkos

Samisk program med kristne andakter

Rohkos

24.04.2022 30 min

Bures boahtin guladalit ruhkosa mii lea Jaana Walle bokte.

Medvirkende

Ensemble:
Máze Lávlunjoavku
Ensemble:
Unjargga ja Deanu lávlunjoavku
Lydtekniker:
Harald Botn
Medvirkende:
Jaana Walle
Musiker:
Stamen Stanchev
Musiker:
Inger Johanne Oskal
Programleder:
Berit Frøydis S. Johnsen
Utøver:
Arnt Haugens kvartett og Henning Sommerro
Utøver:
Tore W.Aas