Rett på med Tron Soot-Ryen

Tron Soot-Ryen inviterer radiolytterne til debatt om et aktuelt emne.

9. mars 2012

09.03.2012 · 54 min

Debattprogram med lytterne på tråden. Ring 815 21 031.