Politisk kvarter

I Politisk kvarter må Norges mektigste politikere svare for seg. Og vi henter inn folkene som forteller hva som egentlig foregår på bakrommet når politikk og posisjoner står på spill.

9. juni 2022

09.06.2022 15 min

Det blir alt for høge matvareprisar, seier Høgre. Det blir alt for lite sjølvberging, seier Sv. Senterpartiet skuldar dei begge for å drive med politisk spel og gimmik.

Medvirkende

Gjest:
Lene Westgaard-Halle
Gjest:
Torgeir Knag Fylkesnes
Gjest:
Willfred Nordlund
Programleder:
Astrid Randen