Norgeshistorie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Norges vei til rikdom: Den nordiske modellen

05.09.2021 · 57 min

Norge og Sverige er tilsynelatende like land. Hvilke økonomiske veier har landene tatt, som både har gitt svært ulike økonomiske fundament, men rikdom og velstand for begge? En fordeling av godene gjennom velferdsstaten er et av kjennetegnene på “Den nordiske modellen”. For familier i både Norge og Sverige har barnetrygden vært et universelt gode siden 1946, samme år som bildet av skogsarbeider Henry Bråthen i Setta med sine seks barn ble tatt. Foto: Th. Skotaam/Aktuell /NTB scanpix

Medvirkende

Lydtekniker:
Dag Backer
Medvirkende:
Bo Stråth
Medvirkende:
Einar Lie
Produsent:
Ane Bjølgerud Hansen
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Ellen Cathrine Lund