Norgeshistorie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Norges vei til rikdom: Det nye Norge

26.06.2021 · 57 min

Etter 1814 fikk Norge egen økonomi med bank, pengeøkonomi og skatt, men landet sto lenge på falittens rand. Myndighetene krevde inn en stor sølvskatt som skapte opptøyer og protester. Mens finanssystemet vaklet, trykket riksbanken sedler.

Medvirkende

Lydtekniker:
Dag Backer
Medvirkende:
Einar Lie
Medvirkende:
Hilde Sandvik 
Produsent:
Ane Bjølgerud Hansen
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Ellen Cathrine Lund