Norgeshistorie

Hvorfor vil vi ha luksus? Hva har luksus betydd for mennesker i fortida? I denne serien snakker vi om hvordan drømmen om luksus har bundet oss sammen siden steinalderen.

Norgeshistorie - Tro og tilhørighet

30.01.2021 27 min

Episode 5. Tro og tilhørighet Norge er sekularisert, men et stort flertall av befolkningen er medlemmer av et trossamfunn. Mange har behov for å tro. Aldri før har det vært flere ulike religioner i Norge. Hvordan har staten organisert troslivet og hvilken rolle spiller religionen i samfunnet og menneskenes liv? Foto: Pixabay Gjester: Berit S. Thorbjørnsrud og Nora Stene Produsent: Ane Bjølgerud Hansen