Norgeshistorie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Norgeshistorie - Tro og tilhørighet

30.01.2021 · 27 min

Episode 5. Tro og tilhørighet Norge er sekularisert, men et stort flertall av befolkningen er medlemmer av et trossamfunn. Mange har behov for å tro. Aldri før har det vært flere ulike religioner i Norge. Hvordan har staten organisert troslivet og hvilken rolle spiller religionen i samfunnet og menneskenes liv? Foto: Pixabay Gjester: Berit S. Thorbjørnsrud og Nora Stene Produsent: Ane Bjølgerud Hansen