Museum

Reportasjeprogram om norsk og nordisk historie fra istid til nåtid

30. september 2017

30.09.2017 27 min

Massefangst i Reinheimen Verket – et industrianlegg fra middelalderen Reinsdyr har vært en viktig ressurs i fjellbygdene i mange tusen år. På Verket i 1200 meters høyde sør for Lesja sentrum, ble det fanget og slaktet rein i stor skala fram til midten av 1200-tallet. "Konturene av fangstanlegget på Verket viser oss så tydelig hvordan fangsten har foregått. Det er så pedagogisk for oss som forsøker å analysere denne storstilte virksomheten, sier forsker Per Jordhøy i NINA – Norsk institutt for naturforskning. Det var lokalhistorikeren og grafikeren Tor Einbu som tilfeldigvis nærmest tråkket opp i anlegget på en fjelltur i 1999. Han oppdaget et steinsatt hull i bakken. Han forsto det var menneskeskapt. Så fant han ett til og i forlengelsen lå hulla plassert så rett som en snor videre i terrenget. Det var restene etter stolperekker som reinen intuitivt ikke vil forsere – en stor versjon av såkalte skremmepinner som er funnet i breområder. Det er senere funnet hundrevis av slike stolpehull flere kilometer utfra det som var slakteplassen og der hustuftene fortsatt er å spore. "Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Men arkeologer skal grave for å avdekke hemmelighetene. Uansett – Verket har vært et stort anlegg for å fange reinen – avlive den, partere skrottene og frakte alt ned i bygda. Vi har funnet mye hesteskosøm i området som indikerer dette, sier Per Jordhøy. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk

Medvirkende

Gjest:
Per Jordhøy
Gjest:
Rolf Sørumgård
Gjest:
Tor Einbu
Programleder:
Jan Henrik Ihlebæk