Museum

Reportasjeprogram om norsk og nordisk historie fra istid til nåtid

12. september 2015

12.09.2015 · 27 min

Steinalder undervies er bokstavelig talt det det dreier seg om under utgravningene av boplasser der nye E18 skal gå i Austagder. Arekologer som nå foretar utgravninger mellom Tvedestrand og Arendal, mener å kunne dokumentere steinaldermenneskets overgang fra omflakkende fiske- og jegerliv, til å bli bofast. «Materialet vi har funnet viser denne overgangen, hevder arkeolog og prosjektleder Dag Sundstrøm ved Kulturhistorisk Museum. Det er den planlagte firefelts motorveien mellom Tvedestrand og Arendal som har bidratt til at det nå gjøres omfattende arkeologiske utgravninger i dette området . Det er snart hundre år siden det sist ble gjort så store utgravninger i Aust-Agder. «Landhevingen som har pågått her etter istiden har gitt oss boplasser av høy kvalitet. De eldste er 10 000 år gamle – den yngste cirka 4000 år gammel og. Videre har vi boplasser som er 8000 og 6000 år gamle. Og ved Arendal har vi grav boplass på den tiden steinaldermennesker gikk fra å være omstreifende jeger og fisker til å bli bonde, sier Sundström. Det er gkort mange dunn på alle boplassene i arbeidsområdet. Blant annet en pilspiss i kvarts. Det har vært et kvartsbrudd i området som har vært i drift i historisk tid, og det vier seg altså at også steinaldermennesket nyttiggjorde seg denne bergarten for 10 000 år siden. De foreløpige resultatene av utgravningene skal presenteres under et internasjonalt steinalderseminar i Beograd senere i september.

Medvirkende

Gjest:
Synnøve Viken