Museum

Reportasjeprogram om norsk og nordisk historie fra istid til nåtid

13. juni 2015

13.06.2015 27 min

I fjellvannet Tesse i Lom kommune i Oppland, er det funnet flere titalls usedvanlig flotte garnsøkker i biologisk materiale. De eldste er datert helt tilbake til år 700-. Funnene bidrar til å opplyse om fortiden fiske i våre fjellvann. «For oss arkeologer er disse funnene helt unike. Vi gjør sjelden funn i høyfjellet som har med fiske å gjøre, sier arkeolog Axel Mjærum ved Kulturhistorisk Museum. Han og tre kolleger har i flere år nå arbeidet med fjellvannet Tesse. Det er gjort utgravninger av steinalderboplasser. Disse ligger ved de beste fiskeplassene i vannet og kan sannsynliggjøre at fiske også var viktig for mennesker i yngre steinalder, altså for 3000 - 4000 år siden. Under seminaret «Fjellfiske i fortiden» på Norsk Fjellmuseum på Lom, ble fjellfiske belyst fra mange synsvinkler. Genetiker Jan Heggenes kunne fortelle at ørreten i norske fjellvann opprinnelig komer fra elver i Sør-Frankrike – ifølge DNA-analyser. Ferskvannsbiolog Trygve Hesthagen slår fast at fisken ikke har svømt til fjells, nei den er båret opp. Og det begynte de trolig med allerede i steinalderen. Osteolog Anne Karin Hufthammer forteller at bein etter laksefisker er sprøde og derfor brytes raskt ned. Det forklarer hvorfor det er gjort relativt få funn av fiskebein ved arkeologiske utgravinger.

Medvirkende

Gjest:
Anne Karin Hufthammer
Gjest:
Axel Mjærum
Gjest:
Birgitte Bjørkli
Gjest:
Ellen Friis
Gjest:
Elling Utvik Wammer
Gjest:
Jo Rune Uguen
Gjest:
Trygve Hesthagen
Gjest:
Vegard Vike
Programleder:
Jan Henrik Ihlebæk