Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

Å finne mening uten lykke

09.08.2022 12 min

Om å leve et godt liv - uten lykke. Tor Magne Nesvik er prost i Ytre Stavanger. Ingebjørg Bratland synger "Fugl".

Medvirkende

Medvirkende:
Tor Magne Nesvik
Programleder:
-