Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

Verdien av røtter

14.07.2022 12 min

Hvor er røttene dine plantet? Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Kari Bremnes synger "Berg og båre".

Medvirkende

Medvirkende:
Elise Kruse
Programleder:
-