Men livet lever. Historien om Knut Hamsun

Hørespill i 6 episoder. En serie om Knut Hamsuns liv og diktning. Ført i pennen av forfatter Kjell Kristensen, med spesialskrevet musikk av komponisten Håkon Berge. Rammen er lagt til vinteren 1945/46, da den aldrende Knut Hamsun ble psykisk endevendt på Vinderen Psykiatriske av datidens medisinmenn. I biter og brokker rekapituleres Knut Hamsuns liv. Seks timer tar det å spille av serien.

4. En kilo storhet

22.09.1996 1 t

av Kjell Kristensen. Mellomkrigstiden representerte et høydepunkt i Knut Hamsuns liv hva berømmelse angikk. Han var en elsket og beundret dikter, lest og beundret verden over. Men livet var ikke uten private problemer. I 1945, etter at verden hadde opplevd en brutal og ødeleggende krig, og Norge en okkupasjon, ble den diskrediterte Knut Hamsun satt til å rekapitulere sitt liv for den psykiatriske ekspertisen. Bearbeidet og instruert av Morten Thomte. Teknisk regi: Anna Carine Mostad. Musikk: Håkon Berge. De som er med: Lasse Kolsrud og Arne Thomas Olsen (Knut Hamsun), Anneke von der Lippe og Kari Onstad (Marie Hamsun), Jan Grønli (Professor Langfeldt), Trond Brænne (Doktor Ødegård), Lene Bragli (Søster Gerd), Bjørn Roger Gedda (Albert Engstrøm), Ellen Sofie Mosebekk (Cecilia Hamsun), Sverre Solberg (Doktor Strømme), Bendik Wang Andreassen (Tore Hamsun), Rune Andersen (Telegrafbud Kristiansen), Fredrik Bertnes Strømme (Arild Hamsun), Holger Munk (Johannes V. Jensen), Morten Røhrt (Christopher Vibe), Bjarte Hjelmeland (Nordahl Grieg). Ellers medvirker: Bjørn Jenseg, Trini Lund, Nils Nordberg, Julie Jørgensen, Monica S. Kjosavik, Svein Erik Brodal, Karl Sundby, Kalle Øby, Erik Øksnes, John Fullman, Nicolay Lange-Nielsen og Ketil Gjessing. (4:6)

Medvirkende

Forfatter:
Kjell Kristensen
Komponist:
Håkon Berge
Produsent:
Anna Carine Mostad
Regissør:
Morten Thomte
Skuespiller:
Anneke von der Lippe
Skuespiller:
Arne Thomas Olsen
Skuespiller:
Bendik Wang Andreassen
Skuespiller:
Bjarte Hjelmeland
Skuespiller:
Bjørn Roger Gedda
Skuespiller:
Ellen Sofie Mosebekk
Skuespiller:
Fredrik Bertnes Strømme
Skuespiller:
Holger Munk
Skuespiller:
Jan Grønli
Skuespiller:
Kari Onstad
Skuespiller:
Lasse Kolsrud
Skuespiller:
Lene Bragli
Skuespiller:
Morten Røhrt
Skuespiller:
Rune Andersen
Skuespiller:
Sverre Solberg
Skuespiller:
Trond Brænne