Leonard Cohen

Håvard Rem presenterer Leonard Cohens liv og musikk

23. august 2014

23.08.2014 29 min

"The story of Isaac". Pedro Carmona- Alvarez om hans forhold til Leonard Cohen - i samtale med programleder Håvard Rem.