Kompass

Pål Plassen og Madeleine Cederström utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Når kan ein overkøyre minoritetar?

28.02.2023 57 min

Kva er viktigast - reindrift eller grøn energi? Demonstrantane i Oslo forsvarar retten til beite, og får stor merksemd. Men berre 3000 menneske driv med rein i Noreg. Alle treng derimot straum. Så når kan ein eigentleg forsvare å overkøyre ein minoritet?

Medvirkende

Gjest:
Anine Kierulf
Gjest:
Heine Aleksander Holmen
Gjest:
Kristin Gunleiksrud Raaum
Produsent:
Camilla Tjønn Thingvoll
Programleder:
Pål Plassen