Kompass

Martha Våge og Kjersti Anderdal Bakken utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Etikketaten

07.08.2022 · 2 t 51 min

Ein småbarnsfar vil gjerne la ungane sjå ei pride-parade, men dei seksualiserte innslaga gjer at han er i tvil. Og skal ein tilpasse eige meldingsspråk ut frå kven ein pratar med, eller vere seg sjølv? Det skal filmekspert Brita Møystad Engseth, pastor Kjetil Gilberg og tv-personlighet Tore Petterson diskutere.

Medvirkende

Fotograf:
Robert Rønning
Medvirkende:
Brita Møystad Engseth
Medvirkende:
Kjetil Gilberg
Medvirkende:
Tore Petterson
Omtalt:
Jesus
Produsent:
Hanne Næss Tremoen
Programleder:
Kjersti Anderdal Bakken