Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Gudstjeneste fra Oslo domkirke

29.03.2020 57 min

Høymesse direkte fra Oslo domkirke. Biskop Atle Sommerfeldt holder prekenen. Ledende domkirkeprest Elisabeth Thorsen er liturg og leser teksten.Prekenteksten er hentet fra Johannesev. kap6, v.36. På orgel spiller domkantorene Kåre Nordstoga og Vivianne Sydnes. Hun dirigerer også forsangergruppa fra Oslo domkor. Nikolai Rosli er solist.Salmene står i Norsk salmebok nr. 678 Vi rekker våre hender frem, nr. 415 Alltid freidig når du går og nr. 482 Deg å få skode er sæla å nå.

Medvirkende

Dirigent:
Vivianne Sydnes
Ensemble:
Gruppe fra Oslo kammerkor
Lydtekniker:
ekstern produksjon
Medvirkende:
Atle Sommerfeldt
Medvirkende:
Elisabeth Thorsen
Musiker:
Kåre Nordstoga
Programleder:
Marit Kaarstad
Solist:
Nikolai Rosli