Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Jessheim kirke

16.04.2023 1 t

Gudstjeneste fra Jessheim kirke i Ullensaker. Lufthavnprest Torbjørn Olsen er liturg og holder preken. Merete Ødegaard Thommesen er tekstleser, og bestemødrene til dåpsbarnet, Marit Sæther og Marianne Landråk, leser bibeltekstene for dåpen. Prekenteksten står i Joh. 21, 1-14. Kantor Michel Zelissen har det musikalske ansvaret, og i tillegg hører vi et prosjektkor og musikerne Ingelin Dahl Helbø, Milutin Petrovic, Sherwin Ngan, Ilknur Andersen, Adine Stirna og Maren Kristine Sæther. Salmene står i Norsk salmebok på nr. 213 Klapp, alle hender i glede, nr. 591 Det skjer et under i verden, nr. 203 De trodde at Jesus var borte og nr. 209 Døden må vike for dødsrikets krefter.

Medvirkende

Lydtekniker:
Hilde Tosterud
Lydtekniker:
Joar Blækkan
Medvirkende:
Marianne Landråk
Medvirkende:
Marit Sæther
Medvirkende:
Merete Ødegaard Thommesen
Medvirkende:
Torbjørn Olsen
Musikalsk leder:
Michel Zelissen
Musiker:
Adine Stirna
Musiker:
Ilknur Andersen
Musiker:
Ingelin Dahl Helbø
Musiker:
Maren Kristine Sæther
Musiker:
Milutin Petrovic
Musiker:
Sherwin Ngan
Programleder:
-