Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Lura kirke

07.01.2024 1 t

Gudstjeneste fra Lura kirke i Sandnes. Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker er liturg og holder preken. Gunvor Hjertvikrem er medliturg. Prekenteksten står i Luk. 2, 40-52. Kantor Viggo Fagerjord spiller orgel og Alexander Zetterstrøm er med på fiolin. Salmene i Norsk Salmebok står på nr. 101 Kristus er verdens lys, nr. 89 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte, nr. 99 Jesus från Nasaret går här fram, nr. 104 I et skur ved Betlehem, nr. 615 Vi bærer mange med oss og nr. 604 Jesus, livets sol og glede.

Medvirkende

Lydtekniker:
Morten Lyen
Lydtekniker:
Per Ravnaas
Medvirkende:
Gunvor Hjertvikrem
Medvirkende:
Øyvind Skjefrås Alsaker
Musikalsk leder:
Viggo Fagerjord
Musiker:
Alexander Zetterstrøm
Programleder:
-