Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Påskedag i Stjørdal kirke

09.04.2023 1 t

Høytidsgudstjeneste fra Stjørdal kirke i Trøndelag. Prest Torhild Fikseaunet leder gudstjenesten og sokneprest Per Anton Leite holder preken. Ida Marie Richter og Jørund Hølaas er tekstlesere, og gjesten som blir intervjuet heter Esperance Sinaniranye. Det musikalske ansvaret har kantor Elina Karpinska, og vi hører også solist Millian Myran Borg og Værnes Kantori. Salmene i Norsk Salmebok står på nr. 194 Jesus lever, graven brast, nr. 209 Døden må vike for Gudsrikets krefter, nr. 214 Han sto opp før dagen demret, nr. 197 Deg være ære og nr. 199 Å salige stund uten like

Medvirkende

Ensemble:
Værnes Kantori
Gjest:
Esperance Sinaniranye
Lydtekniker:
Børge Johansen
Lydtekniker:
Joar Blækkan
Medvirkende:
Ida Marie Richter
Medvirkende:
Jørund Hølaas
Medvirkende:
Per Anton Leite
Medvirkende:
Torhild Fikseaunet
Musikalsk leder:
Elina Karpinska
Musiker:
Erling With Aasgård
Musiker:
Espen Andersen
Musiker:
Haakon Ertsgaard
Musiker:
Maria Gilje
Musiker:
Mette Stene Ertsgaard
Musiker:
Ragnhild Halvorsen Larsen
Musiker:
Øystein Halvorsen
Programleder:
-
Solist:
Millian Myran Borg