Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Høytidsgudstjeneste fra Salhus kirke

17.04.2022 · 57 min

Lovsangsgudstjeneste fra Salhus kirke i Bergen. Liturger er sokneprest Hanne Zimmermann-Ølberg, prest Børge Ryland og prost Leif Endre Grutle. Prekenen blir holdt av kapellan Thor Haavik. Prekenteksten står i Johannesevangeliet, kap. 20, v. 1-10. Barne- og familieminister Kjersti Toppe og Olaug Fonnes Wallacher er tekstlesere. Ellers medvirker Helen Toppe, Christian Dossou Nonvidè og Kristi Aadland. Kantor Magnar Børnes spiller orgel og piano og har det musikalske ansvaret. Andre medvirkende er solist Dina Skurtveit, Salhus og Hordvik musikklag og Per Toppe med band. Salmene fra Norsk Salmebok står på nr. 196 Påskemorgen slukker sorgen, nr. 204 Han er oppstanden, nr. 392 Makten og æren, nr. 195 Krist stod opp av døde, nr. 193 Han er oppstanden, store bud, nr. 206 Dine hender er fulle av blomster og nr. 197 Deg være ære.

Medvirkende

Lydtekniker:
Haakon Gunby
Lydtekniker:
Njaal Mangersnes
Medvirkende:
Børge Ryland
Medvirkende:
Christian Dossou Nonvidè
Medvirkende:
Hanne Zimmermann-Ølberg
Medvirkende:
Helen Toppe
Medvirkende:
Kjersti Toppe
Medvirkende:
Kristi Aadland
Medvirkende:
Leif Endre Grutle
Medvirkende:
Olaug Fonnes Wallacher
Medvirkende:
Thor Haavik
Musikalsk leder:
Magnar Børnes
Musiker:
Einar Kaslegard
Musiker:
Eirik Børsheim
Musiker:
Lars Helge Glomnes
Musiker:
Vidar Flekke
Musiker:
Per Toppe
Orkester:
Salhus og Hordvik musikklag
Programleder:
-
Solist:
Dina Skurtveit